105+ Czech Rizz and Pick Up Lines to Impress Your Crush from Czech Republic

Looking to impress your Czech crush? Look no further than Czech Rizz Lines! These clever and witty pick-up lines from the Czech Republic are sure to make an impression. Whether you’re looking to break the ice or charm your way into someone’s heart, these lines are perfect for any situation. Get ready to sweep your crush off their feet with our collection of Czech Rizz Lines.

Funny Czech Rizz Lines

Czech Rizz
 • Jsi jako hezká. Můžu ti říkat “lásko”? – You are very beautiful. Can I call you “love”?
 • Jsi taková krásná, až mi nestačí dech. – You are so beautiful that I can’t breathe.
 • Jsi jako sympatický. Můžu ti říkat “miláčku”? – You are very likable. Can I call you “darling”?
 • Jsi takový krásný, že mi oči přecházejí. – You are so handsome that my eyes are popping out.
 • Jsi jako slunce. Ozáříš můj den svou krásou. – You are like the sun. You brighten my day with your beauty.
 • Jsi jako měsíc. Rozsvítíš mi noc svou něžností. – You are like the moon. You light up my night with your tenderness.
 • Jsi jako hvězda. Svítiš mi na cestu. – You are like a star. You light my way.
 • Jsi jako květ. Vůníš mi svou láskou. – You are like a flower. You smell of your love.
 • Jsi jako pták. Létáš mi v srdci. – You are like a bird. You fly in my heart.
 • Jsi jako moře. Jsem v tobě ztracen. – You are like the sea. I am lost in you.
 • Jsi jako písnička. Zazpíváš mi do duše. – You are like a song. You sing to my soul.
 • Jsi jako tanec. Roztančíš mi srdce. – You are like a dance. You make my heart dance.
 • Jsi jako pohádka. Splníš mi mé sny. – You are like a fairy tale. You will make my dreams come true.
 • Jsi jako láska. Jsi můj život. – You are like love. You are my life.
 • Jsi jako já. Jsi dokonalý/dokonalá. – You are like me. You are perfect.
 • Jsi jako moje myšlenky. Jsi mi pořád v hlavě. – You are like my thoughts. You are always on my mind.
 • Jsi jako moje srdce. Bijíš ve mně. – You are like my heart. You beat in me.
 • Jsi jako moje duše. Jsi mojí součástí. – You are like my soul. You are a part of me.
 • Jsi jako moje láska. Jsi navždy. – You are like my love. You are forever.
 • Jsi jako moje všechno. – You are my everything.
 • Jsi jako moje štěstí. – You are my happiness.
 • Jsi jako moje láska. – You are my love.
 • Jsi jako můj život. – You are my life.
 • Můžu ti koupit drink? – Can I buy you a drink?
 • Můžu ti říkat “lásko”? – Can I call you “love”?
 • Můžu tě pozvat na večeři? – Can I invite you to dinner?
 • Můžu tě vzít na rande? – Can I take you on a date?
 • Můžu tě políbit? – Can I kiss you?
 • Chceš si se mnou zatančit? – Do you want to dance with me?
 • Chceš se mnou jít na procházku? – Do you want to go for a walk with me?
 • Chceš se mnou jít do kina? – Do you want to go to the movies with me?
 • Chceš se mnou jít na výlet? – Do you want to go on a trip with me?
 • Chceš se mnou strávit zbytek života? – Do you want to spend the rest of your life with me?
 • Jsi ta nejkrásnější žena/muž, kterého/ou jsem kdy viděl/a. – You are the most beautiful woman/man I have ever seen.
 • Jsi můj sen. – You are my dream.
 • Jsi mi souzen/a. – You are meant to be with me.
 • Miluji tě. – I love you.

Cheesy Czech Pick Up Lines

Czech Pick Up Lines
 • Je tvoje jméno Google? Protože jsi všechno, po čem jsem hledal. (Is your name Google? Because you’re everything I’ve been searching for.)
 • Ty jsi jako pohádka – hezčí než Sněhurka a víc přitažlivá než Popelka. (You’re like a fairy tale – more beautiful than Snow White and more attractive than Cinderella.)
 • Věřím na lásku na první pohled, nebo bych měl projít kolem znovu? (Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?)
 • Jsem ztracený. Mohl bych se k tobě přitulit a najít cestu? (I’m lost. Could I cuddle with you and find my way?)
 • Ty jsi okno do mé duše, protože mé srdce tě vidí všude. (You’re the window to my soul because my heart sees you everywhere.)
 • Jsi jako slunce – jasnáš a rozjasňuješ můj den. (You’re like the sun – you brighten up my day.)
 • Nemám mapu, ale tvé oči mi ukazují cestu. (I don’t have a map, but your eyes show me the way.)
 • Ty jsi jako píseň, kterou bych poslouchal celý den. (You’re like a song I could listen to all day.)
 • Přísahám, že jsem se ztratil v tvých očích. Můžeš mi pomoci najít cestu k tvému srdci? (I swear I got lost in your eyes. Can you help me find the way to your heart?)
 • Copak jsem udělal, abych si zasloužil setkat se s andělem? (What did I do to deserve meeting an angel like you?)
 • Ty jsi jako vzácná drahokam – nepřehlédnutelná a ceněná. (You’re like a precious gem – unmistakable and valuable.)
 • Tvůj úsměv je jako magnet, který mě přitahuje. (Your smile is like a magnet that draws me in.)
 • Chodil bych za tebou až do konce světa… nebo aspoň do konce třídy. (I would follow you to the end of the world… or at least to the end of the class.)
 • Jsme si hodní jako knedlík a svíčková. (We go together like dumplings and sirloin.)
 • Ty jsi krásnější než Pražský hrad. (You’re more beautiful than Prague Castle.)
 • Byla bych tvůj Ostrava, abych mohla být středem tvého světa. (I would be your Ostrava to be the center of your world.)
 • Myslím, že jsem ztratil své telefonní číslo. Mohl bych použít to tvé? (I think I’ve lost my phone number. Could I use yours?)
 • Tvoje oči jsou jako Vltava – plné nádhery a tajemství. (Your eyes are like the Vltava River – full of beauty and mystery.)
 • Mám dárek pro tebe – moje neomezená láska. (I have a gift for you – my unlimited love.)
 • Jsem zamilovaný do tebe jako do trdelníku. Neodolatelně. (I’m in love with you like with a trdelník. Irresistibly.)
 • Ty jsi jako vánoční trh – plná radosti a krásy. (You’re like a Christmas market – full of joy and beauty.)
 • Všechny mé pokusy tě zapomenout skončily jako cesta do Karlových Varů – vždycky se otočím zpět. (All my attempts to forget you end up like a trip to Karlovy Vary – I always turn back.)
 • Jsem si jistý, že bys byla královnou na jakémkoli plesu. (I’m sure you’d be the queen at any ball.)
 • Tvá krása je jako Český ráj – příroda v nejkrásnější podobě. (Your beauty is like the Czech Paradise – nature at its finest.)
 • Buď mou Pardubicí – mějme společný osud. (Be my Pardubice – let’s have a shared destiny.)
 • Myslím, že jsem ztratil své telefonní číslo. Mohl bych použít to tvé? (I think I’ve lost my phone number. Could I use yours?)
 • Tvoje láska je pro mě důležitější než Trutnovský festival. (Your love is more important to me than the Trutnov Festival.)
 • Přál bych si být tvým Karlem IV. a vést tě k nejkrásnějším památkám. (I wish to be your Charles IV and guide you to the most beautiful landmarks.)
 • Tvoje úsměvy jsou jako Karlštejn – plné krásy a historie. (Your smiles are like Karlštejn Castle – full of beauty and history.)
 • Jsem zamilovaný do tebe jako do pražských tramvají – vždycky mě dostanou na správné místo. (I’m in love with you like with Prague trams – they always take me to the right place.)
 • Byl jsem šťastlivý až do okamžiku, kdy jsem tě potkal. Teď jsem šťastný víc než kdy předtím. (I was happy until the moment I met you. Now I’m happier than ever.)
 • Ty jsi jako Znojmo – vždycky stojíš za návštěvu. (You’re like Znojmo – always worth a visit.)
 • Copak jsem padl přímo na Václavské náměstí, protože jsem se zamiloval do tebe na první pohled. (Did I fall right on Wenceslas Square because I fell in love with you at first sight?)

Hot Czech Rizz Lines

 • Are you from Prague? Because you’re a city of dreams.
 • Are you from Český Krumlov? Because you’re a fairytale come true.
 • Are you from Karlovy Vary? Because you’re healing my heart.
 • Are you from Kutná Hora? Because you’re a work of art.
 • Are you from Brno? Because you’re a cultural gem.
 • Are you from Telč? Because you’re a UNESCO World Heritage treasure.
 • Are you from Pilsen? Because you’re the beer of my dreams.
 • Are you from Olomouc? Because you’re a delicious place to be.
 • Are you from Most? Because you’re a bridge to my heart.
 • Are you from Hradec Králové? Because you’re a royal catch.
 • Are you the Charles Bridge? Because you’re iconic and breathtaking.
 • Are you Prague Castle? Because you’re majestic and awe-inspiring.
 • Are you the Astronomical Clock? Because you’re a work of art and a marvel of engineering.
 • Are you the Lennon Wall? Because you’re full of love and peace.
 • Are you the Jewish Quarter? Because you’re steeped in history and culture.
 • Are you the Old Town Square? Because you’re the heart of Prague and always a good time.
 • Are you the Vyšehrad Castle Complex? Because you’re ancient and mysterious.
 • Are you the National Museum? Because you’re full of knowledge and wonder.
 • Are you the Dancing House? Because you’re unique and eye-catching.
 • Are you the Petřín Hill? Because you’re a romantic place to be.
 • Are you the Bohemian Forest? Because you’re wild and beautiful.
 • Are you the Giant Mountains? Because you’re majestic and towering.
 • Are you the Moravian Karst? Because you’re a hidden gem.
 • Are you the Třeboň Biosphere Reserve? Because you’re a natural paradise.
 • Are you the Elbe River? Because you’re graceful and flowing.
 • Are you the Vltava River? Because you’re the lifeblood of Prague.
 • Are you the Lipno Dam? Because you’re a popular summer destination.
 • Are you the Bohemian Switzerland National Park? Because you’re rugged and adventurous.
 • Are you the Moravian Wine Region? Because you’re a delicious place to visit.
 • Are you the Škoda Auto Factory? Because you’re a symbol of Czech engineering prowess.
 • Are you the Czech National Football Team? Because you’re passionate and exciting.
 • Are you the Czech National Hockey Team? Because you’re skilled and determined.
 • Are you the Czech National Basketball Team? Because you’re tall and athletic.
 • Are you the Czech National Tennis Team? Because you’re graceful and powerful.
 • Are you the Czech National Ski Team? Because you’re fast and agile.
 • Are you the Czech National Gymnastic Team? Because you’re flexible and graceful.
 • Are you the Czech National Volleyball Team? Because you’re a team player and always have your teammates’ backs.
 • Are you the Czech National Handball Team? Because you’re quick and strong.
 • Are you the Czech National Biathlon Team? Because you’re accurate and skilled.
 • Are you the Czech National Ice Hockey League? Because you’re the best hockey league in the world.
 • Are you Czech beer? Because you’re refreshing and delicious.
 • Are you Czech wine? Because you’re smooth and sophisticated.
 • Are you Czech food? Because you’re hearty and satisfying.
 • Are you Czech culture? Because you’re rich and vibrant.
 • Are you the Czech people? Because you’re friendly and welcoming.
 • Are you the Czech language? Because you’re beautiful and melodic.
 • Are you the Czech Republic? Because you’re a beautiful country with a lot to offer.
 • Are you Czech history? Because you’re fascinating and complex.
 • Are you Czech literature? Because you’re moving and inspiring.
 • Are you Czech art? Because you’re creative and breathtaking.

About Czech

Czech, also known as Czech Republic, is a landlocked country located in Central Europe. It is known for its rich history, stunning architecture, and vibrant culture. The capital city of Czech Republic is Prague, which is often referred to as “the City of a Hundred Spires” due to its numerous Gothic, Renaissance, and Baroque buildings. Czech is also famous for its delicious cuisine, including dishes like goulash, trdelník, and svíčková. The Czech language is spoken by approximately 10 million people, and its alphabet uses diacritical marks to distinguish between similar-sounding letters. Overall, Czech Republic offers a unique blend of history, beauty, and charm that attracts visitors from around the world.

Czech Rizz

Related Articles

Sri Lankan PiCk Up lines
Tanzanian Rizz lines
Tajik Rizz
Syrian Pick Up Lines
Togolese Pick Up Lines
East Timorese Rizz
Thai Rizz
Surinamese Pick Up lines
Sudanese Pick Up lines
South Sudanese Pick Up lines
Somali Pick Up Lines
Solomon Islander Pick Up Lines

Leave a Comment