71+ Malagasy Rizz and Pick Up Lines to Impress Your Crush from Madagascar

Ready to win over your Malagasy crush? Look no further. Unleash your charm with some of the most irresistible Malagasy Rizz lines. These lines have been carefully selected, not only to break the ice but also to leave a lasting impression. Get ready to navigate the enchanting road to love, propelled by the magic of words that will make your heart’s desire swoon!

Funny Malagasy Rizz Lines

If you’re looking to impress your Malagasy crush or add some humor to your conversations, here are some funny Malagasy Rizz Lines that might do the trick:

 • Are you from Madagascar? Because you’re a Malagasy dream.
 • Are you the President of Madagascar? Because you’re my royal flush.
 • Are you the Rova of Antananarivo? Because you’re breathtaking.
 • Are you the Tsingy de Bemaraha National Park? Because you’re tall and majestic.
 • Are you the Avenue of the Baobabs? Because you’re unique and beautiful.
 • Are you the Makira Massif? Because you’re mysterious and intriguing.
 • Are you the Nosy Be island? Because you’re a paradise on Earth.
 • Are you the Andasibe-Mantadia National Park? Because you’re full of treasures.
 • Are you the Masoala National Park? Because you’re a work of art.
 • Are you the Ifaty beach? Because you’re harmonious and beautiful.
 • Are you the Belo-sur-Mer beach? Because you’re strong and resilient.
 • Are you the Nosy Boraha island? Because you’re charming and picturesque.
 • Are you the Île aux Nattes island? Because you’re a fairytale come true.
 • Are you the Lemurs Park? Because you’re vibrant and lively.
 • Are you the Mahajanga Carnival? Because you’re fun and festive.
 • Are you the Antananarivo Christmas Market? Because you’re magical and enchanting.
 • Are you the Malagasy language? Because you’re unique and fascinating.
 • Are you the Malagasy cuisine? Because you’re delicious and satisfying.
 • Are you the Malagasy culture? Because you’re rich and vibrant.
 • Are you the Malagasy history? Because you’re fascinating and intriguing.
 • Are you the Malagasy people? Because you’re kind and welcoming.
 • Are you Malagasy? Because you’re everything I’ve ever wanted.
 • I’m not from Madagascar, but I’m definitely feeling the love.
 • I’m not the President, but I’ll treat you like royalty.
 • I’m not the Rova, but I’m definitely strong enough to protect you.
 • I’m not the Tsingy de Bemaraha National Park, but I’m definitely tall enough to reach you.
 • I’m not the Avenue of the Baobabs, but I’m definitely unique and beautiful when I’m with you.
 • I’m not the Makira Massif, but I’m definitely mysterious and intriguing when I’m with you.
 • I’m not the Nosy Be island, but I’m definitely a paradise on Earth when I’m with you.
 • I’m not the Andasibe-Mantadia National Park, but I’m definitely full of treasures for you to discover.
 • I’m not the Masoala National Park, but I’m definitely a work of art when I’m with you.
 • I’m not the Ifaty beach, but I’m definitely harmonious and beautiful when I’m with you.
 • I’m not the Belo-sur-Mer beach, but I’m definitely strong and resilient when I’m with you.
 • I’m not the Nosy Boraha island, but I’m definitely charming and picturesque when I’m with you.
 • I’m not the Île aux Nattes island, but I’m definitely a fairytale come true when I’m with you.
 • I’m not the Lemurs Park, but I’m definitely vibrant and lively when I’m with you.
 • I’m not the Mahajanga Carnival, but I’m definitely fun and festive when I’m with you.
 • I’m not the Antananarivo Christmas Market, but I’m definitely magical and enchanting when I’m with you.
 • I’m not the Malagasy language, but I’m definitely unique and fascinating when I’m with you.
 • I’m not Malagasy cuisine, but I’m definitely delicious and satisfying when I’m with you.
 • I’m not Malagasy culture, but I’m definitely rich and vibrant when I’m with you.

50 Cheesy Malagasy Rizz Lines:

 • 1. Ao mitsiky amin’ny masoko, ho any am-piakanjo ve?
 • 2. Tsy misy antsy aho, fa misy anao aza.
 • 3. Tsy afaka manamorona lalana ho anao, fa afaka manao lalana aho ho anao.
 • 4. Tiako anao toy ny akoho tiako no resy.
 • 5. Mba mahita ahoana ny fahitako anao eto amiko?
 • 6. Mitady ny toetran’ny fitia, ary ianao no iheveranao.
 • 7. Aoka ianareo hanitsakitsaka, fa ny fitiavako anao dia tsy miovaova.
 • 8. Ny anao dia toy ny fitiavako ny rano, tsy misy tontolo hisandrana azy.
 • 9. Aza adino ny miteny ahy, fa ny foko dia manam-pitiavanao.
 • 10. Efa ela dia nanao zavatra nataonao aho.
 • 11. Mba manao adidy mahagaga aho, aza adino ny foko.
 • 12. Ny fitiavako anao dia toy ny tavy, tsy maintsy misy fotoana mandrakariva aho.
 • 13. Afaka milaza anao hoe tiako ianao mpandresy.
 • 14. Ny olona mazava dia miteny fihetsiketsehana, ary ianao dia tsy mahay miteny.
 • 15. Mba hiandry anao amin’ny faritry ny lanitra, lasa adala aho.
 • 16. Tsy maintsy tena mety ny fitiavako anao.
 • 17. Ny foko dia misy soa amin’ny fanantenanao.
 • 18. Efa fantatro aho fa ny fitiavako anao dia tsy mba hisy hilana.
 • 19. Mety ho tsara kokoa ny anjara biriky ataoko ianao.
 • 20. Ny foko dia mirefy anao, dia mety hisy fanontaniana ianao.
 • 21. Aza adino ny foko, fa ny fitiavako anao dia tena.
 • 22. Mba hihaona aminao, aza adino ny fananana.
 • 23. Tsy vonona aho, fa mety ho vonona ary ianao.
 • 24. Ny tenako dia toa kely fotsiny rehefa manome anao salama.
 • 25. Aza adino ny foko, fa ny fitiavako anao dia mazava.
 • 26. Tsy maintsy mihaino aho, fa ny fitiavako anao dia tsy mba hisy hilana.
 • 27. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.
 • 28. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 29. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 30. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.
 • 31. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 32. Mba hisy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 33. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 34. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.
 • 35. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 36. Mba hisy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 37. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 38. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.
 • 39. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 40. Mba hisy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 41. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 42. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.
 • 43. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 44. Mba hisy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 45. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 46. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.
 • 47. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 48. Mba hisy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 49. Tsy maintsy misy fotoana ho anao aho, noho ny fitiavako anao.
 • 50. Ny tenako dia mazava toy ny masoandro rehefa misy anao.

Hot Malagasy Rizz Lines

 • 1. Ampitso iray, sady manome vaovao ianao aho, fa tsy mahita ny mahazatrao aho.
 • 2. Tsy mifandao amin’ny sainao aho fa mifoha amin’ny sainao aho.
 • 3. Inona no heverinao amin’ny famoronana milina tsy misy hentitra? Izaho anefa, tsy misy hampiditra azy!
 • 4. Tsindrio eto aho, fa tsy maintsy hampiditra anao eo amin’ny CV-ko aho.
 • 5. Mila sakafoa aho, fa tsy inona fa ny fitiavan’ny Lasagnako.
 • 6. Inona no fampisehoanao amin’ny olona beboka sy raharaha? Izaho anefa, tsy tia fanahy izaho.
 • 7. Tena miaina an-dalam-be, fa tsy misy ahy aho.
 • 8. Mba hiara-dia, tonga soa mba ho sambatra aho.
 • 9. Mba alefaso aho any amin’ny ity lova ity, fa tsy mba hahazo ahy.
 • 10. Inona no te hampisehoanao amin’ny ankohonako? Izaho anefa, tsy tia ny resaka an’ankoho.
 • 11. Mety ho sarotra ny fanitsiana anao, fa tsy mety ho sarotra ny fitiavan’ny tantsaha.
 • 12. Azoko atao hoe “tsara” na “sambatra,” fa raha inona no tena te-ho izy, izy no hikasa ny loha volon-kiraiko.
 • 13. Ny saina dia mody, fa ny vavako tsy manana.
 • 14. Mba misy fomba hifikiranao eto amin’ny fanitsianao? Izaho anefa, tsy tiana ny hifoka!
 • 15. Raha mampaninona ianao, dia mampaninona aho ary tsy ho maranitra ianao.
 • 16. Tsy maninona ny fanamby, satria mandefa anao ho zo aho.
 • 17. Tsy diso, fa tsy tokony ho diso. Aza misalasala ny hampahatsiaro anao.
 • 18. Inona no heverinao amin’ny fiainana? Izaho anefa, tsy mahay mihira!
 • 19. Inona no fomba hampahafantatra anao amin’ny fihetsikao? Izaho anefa, tsy tia ny hafatra.
 • 20. Mipetraka amin’ny tany sasany aho, saingy mitady any aminao.
 • 21. Tsy hita intsony ny akoho nefa vita izay ananako. Asa be foana ny fanatsarana azy.
 • 22. Tsy mifandao amin’ny zanako aho fa mifoha amin’ny zanako aho.
 • 23. Raha misy olona mahay miantso anao hoe “mpisorona,” dia misy ahy karazana mpivahiny koa.
 • 24. Tsy ho lany amin’ny lambaorom-piangonana ny fihetsikao, fa ho lany amin’ny lambakandro.
 • 25. Mbola tsy voatanisa iny sakafo iny aho, fa mahatsiaro ny fitiavan’ny sasany.
 • 26. Mety ho faritra ho anao aho, fa tsy misy ahy intsony.
 • 27. Inona no mahatonga anao hahazo tombony amin’ny fahazoana loha volon-koditra? Hifankatia amin’ny ankohonako aho.
 • 28. Raha ho avy ianao, dia ahoana no hanampy anao hahazo tombontsoa amin’ny fiainako? Izaho anefa, tsy tia ny hahita ilay tombontsoako.
 • 29. Tsy misy aminao ny vahoaka, fa misy amin’ny sainao.
 • 30. Mba hiara-miasa, ho avy ny tombontsoa aho.
 • 31. Inona no heverinao amin’ny fanatsaranao ny fiainana? Izaho anefa, tsy tia ny fanatsarana.
 • 32. Mba misy fomba hifampitarinao eto amin’ny fony? Izaho anefa, tsy tia kobaka.
 • 33. Raha mividy vola ianao, dia mividy ny fitiavan’ny olona.
 • 34. Mba hahita ahy ianao amin’ny toerana inona? Izaho anefa, tsy tia ny hahita anao.
 • 35. Tsy maninona anefa, tsy tokony ho diso. Aza misalasala ny hampahatsiaro anao.
 • 36. Inona no fomba hahatanterahanao ny fihetsikao? Izaho anefa, tsy tia ny fahatanterahana.
 • 37. Mipetraka amin’ny tany mandrakizay aho, saingy mitady any aminao.
 • 38. Tsy hita intsony ny sakafo nefa vita izay ananako. Asa be foana ny fandresen-dahatra azy.
 • 39. Tsy maninona ny fiainana, satria mandefa anao ho zo aho.
 • 40. Tsy mampaninona ianao, fa mampaninona aho ary tsy ho maranitra ianao.
 • 41. Tsy mahazo ny akoho intsony aho, saingy mahatsiaro ny fitiavan’ny olona.
 • 42. Inona no heverinao amin’ny fiainana? Izaho anefa, tsy mahay mihira.
 • 43. Inona no fomba hampahafantatra anao amin’ny fiantsoanao? Izaho anefa, tsy tia ny hafatra.
 • 44. Tsy mifandao amin’ny zanako aho, fa mifoha amin’ny zanako aho.
 • 45. Raha misy olona mahay miantso anao hoe “mpisorona,” dia misy ahy karazana mpivahiny koa.
 • 46. Tsy ho lany amin’ny lambaorom-piangonana ny fihetsikao, fa ho lany amin’ny lambakandro.
 • 47. Mbola tsy voatanisa iny sakafo iny aho, fa mahatsiaro ny fitiavan’ny sasany.
 • 48. Mety ho faritra ho anao aho, fa tsy misy ahy intsony.
 • 49. Inona no mahatonga anao hahazo tombony amin’ny fahazoana loha volon-koditra? Hifankatia amin’ny ankohonako aho.
 • 50. Raha ho avy ianao, dia ahoana no hanampy anao hahazo tombontsoa amin’ny fiainako? Izaho anefa, tsy tia ny hahita ilay tombontsoako.

About Malagasy

Malagasy refers to both the people and the language spoken in Madagascar, an island nation in the Indian Ocean off the southeastern coast of Africa. The Malagasy people are known for their rich cultural heritage, diverse traditions, and vibrant music and dance. The Malagasy language, which belongs to the Austronesian language family, is the official language of Madagascar.

Madagascar, often referred to as the “Eighth Continent,” is home to unique flora and fauna, including lemurs, baobab trees, and chameleons. It is renowned for its breathtaking landscapes, such as the Avenue of the Baobabs and the Tsingy de Bemaraha National Park.

The Malagasy people are warm, friendly, and value their strong community bonds. They take pride in their cultural values, respect for elders, and the importance of family. Traditional Malagasy cuisine features rice as a staple food, accompanied by various dishes made with local ingredients like zebu meat, seafood, and tropical fruits.

Whether you’re planning to visit Madagascar or simply interested in its culture, exploring the world of Malagasy will undoubtedly be a fascinating and enriching experience.

Malagasy Rizz

Related Articles

Sri Lankan PiCk Up lines
Tanzanian Rizz lines
Tajik Rizz
Syrian Pick Up Lines
Togolese Pick Up Lines
East Timorese Rizz
Thai Rizz
Surinamese Pick Up lines
Sudanese Pick Up lines
South Sudanese Pick Up lines
Somali Pick Up Lines
Solomon Islander Pick Up Lines

Leave a Comment