105+ Maltese Rizz and Pick Up Lines to Impress Your Crush from Malta

Looking to impress your Maltese crush with a uniquely local flavor? You’re in the right place! Our collection of Maltese Rizz Lines will not only make you sound like a true local, but they’re also a fun and engaging way to break the ice. Whether you’re Maltese or just love the Mediterranean charm, these pick-up lines are sure to get a smile. Let’s dive into the witty world of Maltese Rizz Lines.

Funny Maltese Rizz Lines

Maltese Rizz
 • 1. Hawn għandek l-istess kaxxa tal-ħsara u tajjeb tajjeb naf jiekolha.
 • 2. Int mhux ġuga, int tfal tal-ħażin.
 • 3. Il-ġurnata tiegħi tibda u tqabbla tiegħek bil-għeruq tal-Ġimgħa.
 • 4. Ħa niegħi kollox bla għarax, għal darb’oħra.
 • 5. Inti għandek niċċaqlaq, għax kont nistenna li nibda tifqan.
 • 6. Il-binjiet tat-tifel għandhom bniet, u tgħallem, li kienu qatt ma għaddew.
 • 7. Inti il-bajda tal-ħobż, jien il-kannizzata.
 • 8. Nista’ nifhem x’inhu tama għalik, għax inti qed tikteb storja minn żewġ kelma.
 • 9. Kont qed inixtri fajl t’ħxuna, imma qalulija li m’għandniex imqar.
 • 10. Inti xorta tippermetti li ngħix f’moħħek.
 • 11. Ħa nesħa ma’ xejn, għal darb’oħra.
 • 12. Inti qalbija hi l-ħarira, u għalik qed tilef ix-xita.
 • 13. Il-mara tiegħek hija qarrieqa, ħaqqek?
 • 14. Mela jekk il-gallett il-kbar jqiesu ħamiema, inti qalbija jekk tqisni.
 • 15. Tajjeb, għax għandek ħin biex tkun tajba minn qalbek.
 • 16. Inti taf ibżaħna, għax inti tgħidli kemm ġaħni fuqik.
 • 17. Għandek żgħażagħ, għax int kollox tifla.
 • 18. Inti ma temminix tiftakar, għal darb’oħra.
 • 19. It-temperatura tettieħni meta jien ma nħobbxekx.
 • 20. Inti li dejjem tiswija, min jagħmel il-kafè għalik?
 • 21. Kont qed inġib f’katamaran, imma bdejt nistenna u niswija.
 • 22. Inti l-linja tal-ħobż, u jien nikteb il-melħ.
 • 23. Inti tfal tal-ħażin, imma għalik int dawk il-ħażin li jkunu għażlulik.
 • 24. Grazzi li qalbuk jwaqqaghni, għax inti qed tieħu l-lingwa.
 • 25. Int taf kif taħsebni? Għal darb’oħra.
 • 26. Inti taf kif nitfiżni? Kollox bħala dejjem!
 • 27. Jien ma għandix bżonn tal-ħobż, imma min jagħmel il-kunserva għalik?
 • 28. Inti l-bajda tal-ħatra, għalik int qed tiftaħ il-kaxxa tal-ħobż.
 • 29. Erġajt taħseb dwarik meta kelli dejjem għandek f’moħħi.
 • 30. Inti sabiħa bħal-ġaħan tiegħi, għal darb’oħra.
 • 31. Inti inti, u jien nieni.
 • 32. Inti qalbija hija l-ħwejjeġ tiegħek, għalik qed tilef ix-xita.
 • 33. X’inhobb fija? Inti.
 • 34. Kont qed nitlob ġilda, imma ahnaqni qalulija li għandhom dejjem għandhom fuqhom.
 • 35. Inti qalbi hija ġisem, għax inti qed tieħu l-lingwa.
 • 36. Jiena lejla bla ġdid, għal darb’oħra.
 • 37. Inti l-qalb tal-ħobż, jien l-kannizzata.
 • 38. Inti qed tixtri l-ħajja tiegħi, għal darb’oħra.
 • 39. Kont qed inixtri ħobża, għal darb’oħra.
 • 40. Inti qalbi l-ħwejjeġ, għax inti qed tieħu l-lingwa.
 • 41. Ħa nieħu ħsieb fuq mumenti tajba, għal darb’oħra.
 • 42. Int u jien, wieħedna.
 • 43. Inti qalbija għamel gorg, għalik qed tilef ix-xita.
 • 44. Int inti, u jien qalbija.
 • 45. Inti sabiħa bħal-kobba tat-tork, imma għalik int qed tiftaħ mil-ħżiena.
 • 46. Għandek l-istess kaxxa tal-ħsara bħalija, imma għalik qed tiftaħ il-kaxxa tal-ħobż.
 • 47. Kont qed nibża’ l-ħajja, imma qalulija li ma nħobbx imbaħħar.
 • 48. Inti kulħadd qed nistenna biex nibda, għal darb’oħra.
 • 49. Inti tfal tal-ħażin, imma għalik int qed tikteb il-melħ tal-ħobż.
 • 50. Ħa nieħu ħsieb fuq mumenti sabiħa, għal darb’oħra.

Cheesy Maltese Pick Up Lines

Maltese Pick Up Lines
 • Għidtli li il-lejl isir it-tfajla tiegħi sabiħa, imma inti tgħidli li int sabiħ/a dejjem.
 • Jien ma nafx jekk inti l-ħalliem għax jekk ma tafx, int taf x’għandek jgħidli.
 • Bħal li jgħidu, il-fejn hemm ħajjret, hemm uċuħ rizz.
 • Taf x’kien il-kulur tal-għajn li kellimtini bil-ġustinjana tiegħek?
 • Iċ-ċentru tal-ġisem tiegħek huwa bħal-Malta – dejjem rizz.
 • Jien biss imexxi fuq l-irjieħ, imma għandek id-dawl li tikkalmeta.
 • Jien ma dejjem ma nistgħux nibgħatlek messaġġ, għax inti taf x’jmur fil-qalb tiegħi mingħajr kliem.
 • Għandek bżonn paċenzja biex tara s-sider tal-ġisem tiegħi.
 • Kull darba li tarani, l-imħabba tiegħek tingħataw imħabba.
 • Jien ma nafx kif jista’ l-għarfien tiegħek jirċievi tant kliem.
 • Hawn mill-irjieħ qed jasal l-isbuħija tiegħek b’luċi u ġimgħa.
 • Għax inti tkun l-ħruġija tiegħi minn Malta, imma inti tista’ tħallili naħsbek kull lejl.
 • Inti tista’ tara minn ħdejja, imma inti taf minn għajn.
 • Jien ma nkunx id-dard tiegħi jekk inti ma tafx tħossni dejjem rizz.
 • Jien ma nafx jekk inti għandek sens ta’ titjira, imma int tista’ tħallini nirriżpettak.
 • Inti biex tieħu bżonn ħajja, imma inti li tagħmel ħajja b’ġisem tajjeb.
 • Jien ma nafx jekk haqqek taf, imma jekk taf, dejjem tieħu ħsieb lilna.
 • Għax għandek ħsieb u qalb ta’ Malta, dejjem tara lilija.
 • Taf x’naf jien? Jien naf kollox dwar Malta, imma inti għandek id-dawl li tiftaħ il-karattru tiegħi.
 • Jien ma nafx jekk għandek ħsieb ta’ titjira, imma b’għajnejn tiegħi int tista’ tara.
 • Inti taf mendiku kollu, imma jien għandni fidi f’Alla u fik.
 • Jien għandni it-toroq tiegħi ħafna, imma xorta inti l-karozza tiegħi.
 • Jien nafni li Malta għandha dinja, imma għandek int il-għajn li tħallini nirriżpettak.
 • Għandek il-kavi tiegħi li jgħottu ħafna ġnien, imma inti tista’ tara l-godda.
 • Jien ma nafx jekk inti xebaħtni, imma inti għandek is-saħħa li tħallini naraw.
 • Inti taf x’naf jien? Li jien għadni qrib, imma inti għandek il-paċenzja li taqsamni mill-ġewwa.
 • Jien qatt ma faħħru li taf kif tikber, imma jekk inti taf, inti dejjem tissalutani b’riżpett.
 • Għax inti tieħu ħsieb lil Malta, jien trid tieħu ħsieb il-għajn tal-barka tiegħek.
 • Jien naf li Malta għandha dinja, imma inti għandek il-għajn li tħallini nirriżpettak.
 • Għandek il-kwalitajiet tal-punt ta’ kwalità, imma inti għandek li tista’ tħallini nirriżpettak.
 • Jien ma naf l-annimal tiegħi preferut, imma għajnejn tiegħek, kull darba naħseb fik.
 • Inti taf kemm jien nara minn ċkejkna, imma inti tista’ tħallini naraw minn qalb.
 • Inti taf x’jmur fil-qalb tiegħi, imma jieklu tiegħek jgħid kollox.

Hot Maltese Rizz Lines

Looking to impress your Maltese crush? Here are some hot Maltese pick-up lines that are sure to make an impression:

 • Are you from Malta? Because you’re a gem.
 • Are you the Grand Master’s Palace? Because you’re breathtaking.
 • Are you the Dingli Cliffs? Because you’re tall and majestic.
 • Are you the Azure Window? Because you’re unique and beautiful.
 • Are you the Mdina Gate? Because you’re mysterious and intriguing.
 • Are you the Comino Lagoon? Because you’re a paradise on Earth.
 • Are you the Popeye Village? Because you’re fun and festive.
 • Are you the Valletta Christmas Market? Because you’re magical and enchanting.
 • Are you the Maltese language? Because you’re unique and fascinating.
 • Are you the Maltese cuisine? Because you’re delicious and satisfying.
 • Are you the Maltese culture? Because you’re rich and vibrant.
 • Are you the Maltese history? Because you’re fascinating and intriguing.
 • Are you the Maltese people? Because you’re kind and welcoming.
 • Are you Maltese? Because you’re everything I’ve ever wanted.
 • I’m not from Malta, but I’m definitely feeling the love.
 • I’m not a Grand Master, but I’ll treat you like royalty.
 • I’m not the Dingli Cliffs, but I’m definitely tall enough to reach you.
 • I’m not the Azure Window, but I’m definitely unique and beautiful when I’m with you.
 • I’m not the Mdina Gate, but I’m definitely mysterious and intriguing when I’m with you.
 • I’m not the Comino Lagoon, but I’m definitely a paradise on Earth when I’m with you.
 • I’m not the Popeye Village, but I’m definitely fun and festive when I’m with you.
 • I’m not the Valletta Christmas Market, but I’m definitely magical and enchanting when I’m with you.
 • I’m not the Maltese language, but I’m definitely unique and fascinating when I’m with you.
 • I’m not the Maltese cuisine, but I’m definitely delicious and satisfying when I’m with you.
 • I’m not the Maltese culture, but I’m definitely rich and vibrant when I’m with you.
 • I’m not the Maltese history, but I’m definitely fascinating and intriguing when I’m with you.
 • I’m not Maltese people, but I’m definitely kind and welcoming when I’m with you.
 • Għandek forsi ħabib? Għax inti l-isbaħ tfajla li qatt rajt. (Do you have a boyfriend? Because you are the most beautiful girl I’ve ever seen.)
 • Ħa mmur miegħek? Għax inti l-isbaħ mara fid-dinja. (Can I go with you? Because you are the most beautiful woman in the world.)
 • Tixtieq tiġi miegħi f’xi data? Għax inti l-aktar persuna interessanti li qatt iltqajt magħha. (Would you like to go on a date with me? Because you are the most interesting person I’ve ever met.)
 • Inti l-aqwa ħaġa li qatt ġratli. (You are the best thing that ever happened to me.)
 • Jiena inħobbok. (I love you.)
 • Inti l-ħajja tiegħi. (You are my life.)
 • Ma nistax nimmaġina ħajti mingħajrek. (I can’t imagine my life without you.)
 • Inti kollox għalija. (You are everything to me.)
 • Inti l-ħolma tiegħi li saret realtà. (You are my dream come true.)
 • Jiena l-iktar persuna xxurtjata fid-dinja li għandi lilek f’ħajti. (I am the luckiest person in the world to have you in my life.)
 • Inti l-aqwa ħabiba tiegħi. (You are my best friend.)
 • Inti l-imħabba ta’ ħajti. (You are the love of my life.)
 • Inti l-kollox tiegħi. (You are my everything.)

About Maltese

Maltese is a Semitic language spoken by the Maltese people, who primarily live in Malta. It is the only Semitic language written in the Latin alphabet. Maltese is heavily influenced by Italian, Sicilian, and English, and it has also borrowed words from various other languages.

The Maltese language has a rich history and cultural significance. It reflects the diverse influences that have shaped Malta’s history, including Phoenician, Roman, Arab, Norman, and British influences. Today, Maltese is an official language of Malta and is widely spoken by its population.

Maltese is known for its unique grammar and pronunciation. It has a complex system of conjugations and declensions, and its pronunciation is characterized by a distinct stress pattern and a melodic quality. Despite its complexity, learning a few basic phrases in Maltese can be a great way to connect with the Maltese people and show an appreciation for their culture.

Maltese Pick Up Lines

Related Articles

Sri Lankan PiCk Up lines
Tanzanian Rizz lines
Tajik Rizz
Syrian Pick Up Lines
Togolese Pick Up Lines
East Timorese Rizz
Thai Rizz
Surinamese Pick Up lines
Sudanese Pick Up lines
South Sudanese Pick Up lines
Somali Pick Up Lines
Solomon Islander Pick Up Lines

Leave a Comment